Macnab Challenge, czyli szkocka trójaktówka

Macnab Challenge, czyli Wyzwanie Macnaba, należałoby uznać za kwintesencję brytyjskiego podejścia do łowiectwa, a zapewne do sportu w ogóle. Tu liczy się bowiem nie tyle uzyskane trofeum czy nagroda, ile podjęcie się bardzo trudnego przedsięwzięcia i próba zrealizowania go w duchu zdrowego współzawodnictwa.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 1/2014, strona 48

Pobierz artykuł w formacie PDF