Zmiany w okresach polowań

W czerwcu resort środowiska zaproponował kilka zmian w obowiązujących okresach polowań. Wynikają one głównie z konieczności ograniczania liczebności niektórych gatunków, ale nie tylko.

Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 8/2009, strona 30

Pobierz artykuł w formacie PDF