Szkody łowieckie: odpowiedzialność myśliwych i rolników

Przyjęty w Polsce mechanizm odpowiedzialności za szkody łowieckie opiera się na wyłączeniu z tego procesu czynnika państwowego i powierzeniu dzierżawcom obwodów łowieckich rekompensowania szkód z własnych funduszy. Obciążenie finansowe kół łowieckich z tego tytułu sięga obecnie 30?35 mln zł rocznie, przy czym ta kwota nie obejmuje dodatkowych kosztów, ponoszonych w związku z koniecznością przeprowadzania oględzin lub szacowania.

Numer: Brać Łowiecka 7/2009, strona 28

Pobierz artykuł w formacie PDF