Okresy polowań z ptasiej perspektywy

Przepisy unijne, w szczególności Dyrektywa 79/409/EWG (tzw. ptasia), już zmieniły polskie prawo łowieckie. Co więcej, zniknięcie wiosennych polowań na słonki zapewne nie było ostatnim działaniem ograniczającym polowania na ptaki. 

Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 4/2009, strona 34

Pobierz artykuł w formacie PDF