Prace nad nowelizacją Prawa łowieckiego wznowione!

Prace nad nowelizacją Prawa łowieckiego wznowione!
Grudzień 04 17:18 2017 Wydrukuj

Po niemal 11 miesiącach przerwy dziś wznowiła prace sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk nr 1042). Jej przewodnicząca, poseł Anna Paluch (PiS), bardzo pobieżnie przedstawiła na posiedzeniu autorską poprawkę, która usuwa 35 pierwotnie zaproponowanych zmian w brzmieniu ustawy. Została ona przegłosowana jako punkt wyjścia do dalszych prac, wobec czego na dobrą sprawę ruszają one na nowo.

Zaprezentowane rozwiązania mają przede wszystkim odblokować sejmikom wojewódzkim możliwość podejmowania uchwał o podziale województwa na obwody łowieckie.

 
W odpowiedzi na społeczne postulaty termin składania uwag do treści tych uchwał przez zainteresowane strony ma zostać wydłużony do 45 dni. Wśród zmian dostosowujących Prawo łowieckie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. w zakresie poszanowania prawa własności pojawił się także zapis, aby decyzje o wyłączeniu nieruchomości z granic obwodów łowieckich podejmowano podczas niejawnych posiedzeń sądu na podstawie przekonań zainteresowanych, a nie ich wyznania religijnego. Wprowadzenie zakazu prowadzenia gospodarki łowieckiej na danym terenie będzie jednoznaczne z brakiem możliwości uzyskania rekompensaty za ewentualne szkody wyrządzone w jego obrębie przez gatunki łowne.
 
Nowością, która wynika z oczekiwań strony rolniczej, jest regulacja wprowadzająca pierwszeństwo przyjmowania do kół łowieckich
miejscowych myśliwych (zamieszkałych na terenie dzierżawionego obwodu), chyba że stanowią oni już minimum 20% składu członkowskiego.
 

Wreszcie zaproponowano całkowicie nowe podejście do kwestii szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę. Szacować mają zespoły składające się z przedstawicieli: dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, jednostki pomocniczej gminy (np. sołectwa) oraz poszkodowanego. W razie zastrzeżeń co do wyniku szacowania organem rozstrzygającym ma być nadleśniczy. W ostateczności sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Jak stwierdził Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, takie rozwiązanie jest możliwe do udźwignięcia przez LP.
 
Nowelizacja miałaby wejść w życie wraz z początkiem nowego sezonu łowieckiego, czyli 1 kwietnia 2018 r. Kolejne posiedzenie podkomisji, na którym
będą szczegółowo dyskutowane poszczególne propozycje zmian, zaplanowano na 12 grudnia br.
 
Red.,
Fot. Anna Stępień/Marcin Chodorowski/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.