Szakal gatunkiem łownym, lochy bez ochrony – projekty nowelizacji rozporządzeń MŚ

Szakal gatunkiem łownym, lochy bez ochrony – projekty nowelizacji rozporządzeń MŚ
Lipiec 21 10:41 2017 Wydrukuj

Do opiniowania, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafiły projekty nowelizacji czterech rozporządzeń ministra środowiska – w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych oraz w sprawie ustalenia listy gatunków łownych. Trafi na nią nowy drapieżnik – na szakala złocistego będzie można polować od 1 sierpnia do końca lutego (a w obwodach, gdzie występuje głuszec lub cietrzew oraz objętych wsiedleniami zajęcy, bażantów lub kuropatw – przez cały rok), przy czym ten zapis wejdzie w życie dopiero 1 marca 2019 r.

 
Do tego czasu mają zostać zgromadzone szczegółowe dane dotyczące liczebności i zasięgu występowania gatunku w Polsce. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polskiego Związku Łowieckiego skróceniu ulegną także okresy ochronne. Polowania na łanie i cielęta jelenia szlachetnego rozpoczniemy już 1 września (koniec sezonu pozostanie bez zmian). Czas polowań na daniele zacznie się dla byków, łań i cieląt 1 września oraz wydłuży dla byków i cieląt do końca lutego. Całkowicie zniesiony zostanie też okres ochronny w przypadku loch w całym kraju.
 
W rozporządzeniu w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych wyeliminowano konieczność podawania liczby dzików przewidzianych do odstrzału w danym sezonie, z uwzględnieniem optymalnego gospodarowania. W zamian trzeba będzie ustalić tylko wartość minimalną pozyskania. Ubytki z tytułu odstrzału sanitarnego w ogóle nie będą uwzględniane w RPŁ. W tym dokumencie trzeba będzie natomiast określić maksymalną (a nie jak dotąd docelową) liczbę dzików w przeliczeniu na 1 tys. ha powierzchni.
 
Rozporządzenie znosi ponadto klasy wieku samców zwierzyny płowej i zastępuje je podziałem na osobniki łowne i selekcyjne (to przygotowanie do wejścia w życie nowych zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, wprowadzonych uchwałą nr 14/2015 NRŁ z 15 grudnia 2015 r. – pisaliśmy o niej TUTAJ). Rozszerzono również katalog podstaw do zmiany zapisów RPŁ, które odnoszą się do wielkości pozyskania zwierzyny. Będzie do tego uprawniało już nie tylko wystąpienie, lecz także samo podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania (co w intencji ustawodawcy ma charakter zaradczy, minimalizujący ryzyko).
 
W odpowiedzi na sugestie myśliwych dokonujących odstrzałów sanitarnych dzików oraz na naciski rolników ze stref objętych zwalczaniem ASF-u w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz założono dopuszczenie do stosowania urządzeń nokto- i termowizyjnych podczas nocnych łowów na czarnego zwierza (ale tylko na obszarach określonych w przepisach).
 
Proponuje się wreszcie, żeby polowania indywidualne mogły się odbywać równocześnie ze zbiorowymi w tym samym obwodzie łowieckim (pod warunkiem uzyskania zgody dzierżawcy lub zarządcy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa).
 
Zmiana przepisów zmierza głównie do szybkiego obniżenia liczebności i zagęszczeń dzika, co ma zahamować rozprzestrzenianie się ASF-u.
 
Rozporządzenia mają wejść w życie w dniu następnym od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (z wyjątkiem wspomnianej wyżej regulacji odnoszącej się do polowań na szakala złocistego). Uwagi w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać do poniedziałku 24 lipca.
 
Z treścią projektów rozporządzeń można się zapoznać w witrynie Rządowego Centrum Legislacji (TUTAJ).
 
ADP, Fot.
Alexander von Düren/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.