Ministerstwo Środowiska ustala wysokość czynszu dzierżawnego

Ministerstwo Środowiska ustala wysokość czynszu dzierżawnego
Sierpień 30 15:47 2018 Wydrukuj

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną trafił do konsultacji. Do jego przygotowania resort środowiska został zobowiązany nowelizacją Prawa łowieckiego z marca br. Wbrew obawom części myśliwych o to, że wzrosną stawki za dzierżawę obwodów łowieckich, sposób ich obliczania ma pozostać bez zmian względem dotychczas obowiązujących rozwiązań. Twórcy projektu uznali bowiem, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat dobrze się one sprawdziły.

 
W dokumencie ustalono więc, że równowartość pieniężną żyta oblicza się przez przemnożenie średniej ceny skupu tego zboża (jedyna zmiana w projekcie polega na sprecyzowaniu, że chodzi o cenę określaną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów na potrzeby ustalenia podatku rolnego) i wskaźnika przeliczeniowego, który zależy od kategorii obwodu łowieckiego (od 0,07 q/ha dla obwodu bardzo dobrego do 0,004 q/ha dla bardzo słabego). Przypomnijmy, że wysokość czynszu jest iloczynem uzyskanej w ten sposób wartości i powierzchni obwodu łowieckiego pomniejszonej o wyłączenia, a określonej w uchwale sejmiku województwa. Średnia cena skupu żyta na potrzeby ustalenia podatku rolnego w tym roku wyniosła 52,49 zł za 1 dt i była wyższa o 5 gr w stosunku do 2017 r.
 
Taki sam jak do tej pory ma pozostać też sposób wyliczania partycypacji w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną – za każdy 1% nieusprawiedliwionego niezrealizowania minimalnej liczby łosi, jeleni, danieli i saren ustalonej do pozyskania w rocznym planie łowieckim udział dzierżawcy sięgnie 1% kosztów poniesionych na ten cel przez nadleśnictwo w ostatnim łowieckim roku gospodarczym na terenie danego obwodu. 1 jeleniowi odpowiadają przy tym: 0,3 łosia, 2 daniele lub 5 saren. W razie ubiegania się o środki finansowe od koła nadleśnictwo musi przedstawić zestawienie wydatków, które są podstawą do ustalenia wysokości wpłaty.
 
Na podpisanie wciąż czekają także projekty rozporządzeń ws. wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego oraz wysokości zryczałtowanych kosztów udziału w szacowaniu szkód łowieckich, o których pisaliśmy TUTAJ.
 
Red., Fot. Andy/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.