strona główna

Aktualności

Ukazał się rocznik GUS-u „Leśnictwo 2017”

Pod koniec listopada ukazał się rocznik statystyczny GUS-u „Leśnictwo 2017” (można się z nim zapoznać TUTAJ). Zawarto w nim wiele informacji, które odnoszą się do gospodarki łowieckiej wg stanu na 10 marca 2017 r., opartych na danych z kół łowieckich oraz ośrodków hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych i instytucji naukowo-dydaktycznych. Rocznik zawiera także zestawienia dotyczące liczby zwierząt głównych gatunków łownych w parkach narodowych oraz regulowania ich populacji. Jak wynika z zestawień, na koniec minionego sezonu mieliśmy w Polsce 4699 obwodów łowieckich, 2564 koła łowieckie i 122 983 myśliwych (sezon wcześniej było nas 120 610).

ASF idzie na zachód

Ziścił się jeden z gorszych scenariuszy rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce. 17 listopada (piątek) obecność wirusa potwierdzono w tuszach dwóch dzików padłych w okolicach Legionowa pod Warszawą, ok. 100 km od najbliższego przypadku choroby, co mogłoby sugerować działanie czynnika ludzkiego. Niespełna tydzień później ASF stwierdzono już po drugiej stronie Wisły, w gminie Izabelin, w pobliżu granicy Kampinoskiego Parku Narodowego.   Powiatowy...

Kolejna akcja charytatywna KŁ „Dzik” w Słońsku

Myśliwi z KŁ „Dzik” w Słońsku zapisali kolejną piękną kartę w swoim dorobku za sprawą nowej akcji charytatywnej. Dzięki staraniom prezesa Franciszka Jamniuka zostały sprowadzone z Niemiec specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne. W niedzielę 1 października br. wraz z pozostałymi członkami zarządu koła: łowczym Jackiem Cieślińskim, łowczym gospodarczym Jackiem Pieczonką oraz sekretarzem Marcinem Lewaszkiewiczem, przekazał on cztery sztuki na ręce Andrzeja Hercoga, kierownika ośrodka Stowarzyszenia „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku k. Nowego Tomyśla. Ta organizacja w prowadzonym ośrodku pomaga osobom niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym i odrzuconym przez społeczeństwo.

IV edycja „Zakochanych w lesie” rozstrzygnięta!

8 listopada w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie odbył się finał IV konkursu literackiego „Zakochani w lesie”, organizowanego przez redakcję BŁ i wspomnianą szkołę. Zakwalifikowało się do niego 13 uczniów, ale ostatecznie w rywalizacji wzięło udział dziewięcioro z nich. Wszyscy ze sceny odczytali swoje prace i zamienili kilka słów z komisją konkursową, złożoną z: dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu i poety Wojciecha Kassa (przewodniczący), dyrektor Domu Kultury w Rucianem-Nidzie Agnieszki Rainko i redaktor BŁ Pauliny Piądłowskiej.

Wystawa „Chwal ćwik!” w Warszawie

Wystawa „Chwal ćwik! Żywa tradycja sokolnictwa”, którą 9 czerwca br. otwarto w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, zostaje w ramach współpracy przeniesiona do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, gdzie zwiedzający obejrzą ją od połowy listopada do końca kwietnia. Jej uroczyste otwarcie zaplanowano na 16 listopada, czyli w Światowym Dniu Sokolnictwa (ustanowionym w 2013 r. w trzecią rocznicę wpisania sokolnictwa na listę światowego dziedzictwa niematerialnego UNESCO). W tym roku będzie on świętowany już po raz piąty. Wystawa wpisuje się ponadto w jubileusz 45-lecia Polskiego Klubu Sokolników PZŁ „Gniazdo Sokolników”.

Dziki przy autostradach czeka odstrzał sanitarny

Prowadzenie odstrzału redukcyjnego czarnego zwierza zostało narzucone w całym kraju zapisami „Strategii obniżania populacji dzików na terytorium Polski w związku z występowaniem ASF”, przyjętej 28 czerwca br. przez Grupę Roboczą ds. monitorowania i zwalczania ASF u dzików. Wynika ono również z rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, która nakłada na PZŁ konieczność zmniejszenia do 30 listopada br. populacji tego gatunku na terenach położonych na wschód od Wisły do poziomu 0,1 osobnika na km², na zachód od Wisły zaś do poziomu 0,5 osobnika na km², a także maksymalnej redukcji liczebności dzików wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25–35 km).

Wystawa „Portrety zwierząt łownych” w Węgrowie

Tegorocznemu Hubertusowi Węgrowskiemu towarzyszyła wystawa malarstwa Zdzisława Twardowskiego i Edwarda Woźnego zatytułowana „Portrety zwierząt łownych”. Jej wernisaż odbył się 27 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie. Wystawiono tam 40 obrazów olejnych przedstawiających zwierzęta łowne w ich naturalnym środowisku na tle typowego dla nich pejzażu o czterech porach roku.   Wystawa była skierowana przede wszystkim do młodzieży szkolnej jako ilustracja typowych zachowań tych zwierząt, ich biologii i zasad gospodarowania niektórymi gatunkami.

Szkody łowieckie – kolejny rok po staremu?

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej, został przyjęty przez rząd 24 października. Jego pierwsze czytanie ma się odbyć podczas 50. posiedzenia Sejmu RP 25–27 października. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i podobnie jak przed rokiem w tym projekcie założono odroczenie wejścia w życie zmiany systemu szacowania szkód łowieckich wprowadzonej nowelizacją Prawa łowieckiego z czerwca 2016 r. Formalnie więc Fundusz Odszkodowawczy ma ruszyć 1 stycznia 2019 r. (do 15 czerwca 2019 r. środki na wypłatę odszkodowań będą pochodzić z dotacji budżetowej).

Polowania na łosie jednak wstrzymane

W dzisiejszym komunikacie prasowym Ministerstwo Środowiska poinformowało o wstrzymaniu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, które zniosło moratorium na łosie. „W związku z dużym zainteresowaniem społecznym, Ministerstwo Środowiska ponownie zaprasza do ogólnopolskiej merytorycznej dyskusji dotyczącej lawinowo postępującego zaniku bioróżnorodności (od Zachodu) na obszarach Natura 2000, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście populacji gatunków, takich jak wilk, żubr, bóbr, kormoran, dzik.