strona główna

Aktualności

Ukazał się rocznik statystyczny GUS „Leśnictwo 2018”

Ukazał się rocznik statystyczny GUS „Leśnictwo 2018”
Grudzień 03 14:39 2018 Wydrukuj

Z końcem listopada GUS opublikował „Rocznik statystyczny leśnictwa 2018”. Zostały w nim zamieszczone również dane dotyczące realizacji gospodarki łowieckiej w minionym sezonie w obwodach dzierżawionych oraz zarządzanych przez instytucje prowadzące ośrodki hodowli zwierzyny, a także odnoszące się do regulowania populacji zwierząt łownych w parkach narodowych. Wśród zestawień znajdują się informacje liczbowe obrazujące stan i wielkość pozyskania (odstrzałów redukcyjnych) zwierzyny, jej ubytków i odłowu, jak również skalę kłusownictwa. Podane zostały też wysokość odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzynę oraz wartości i ilości skupu tusz pozyskanych zwierząt.

 
W statystykach za sezon 2017/2018 odnotowano spadek szacowanej liczebności niemal wszystkich głównych gatunków zwierząt łownych w stosunku do poprzedzającego go okresu. Wyjątkiem były, czego łatwo się domyślić, objęty statusem ochronnym łoś oraz muflon. W przypadku dzika różnica wyniosła niemal 150% – jego liczebność według danych ze sprawozdawczości łowieckiej (stan na 10 marca br.) osiągnęła 87,9 tys. osobników (w stosunku do 214,8 w sezonie 2016/2017), co daje niespełna 3,5 osobników/1000 ha obwodów łowieckich. Presja myśliwska na ten gatunek pozostawała przy tym trzeci sezon z rzędu na poziomie powyżej 300 tys. sztuk. Ponadto zwracają uwagę dwukrotny wzrost liczby raportowanych upadków dzików (z 11,3 tys. do 23 tys. osobników), a także wyraźna intensyfikacja odstrzału w parkach narodowych (3076 osobników, w tym 1275 tylko w Kampinoskim PN), co niewątpliwie ma związek z działaniami podejmowanymi w związku z walką z ASF-em.
 
Względem poprzednich sezonów łowieckich wzrosła kwota rekompensat wypłaconych przez zarządców oraz dzierżawców łowieckich za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne. Wyniosła ona 90,8 mln zł (rok wcześniej 77,2 mln zł), przy czym ponad 13 mln zł wzrostu pokrył PZŁ. Kolejne 12 mln zł (więcej o prawie 4 mln zł) wypłaciły w 2017 r. zarządy województw i Lasy Państwowe za szkody spowodowane przez łosia oraz wyrządzone przez gatunki łowne na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, w tym w granicach miast.
 
Przetwórcy dziczyzny skupili 12,2 tys. ton tusz jeleni, saren i dzików (spadek o niewiele ponad 1 tys. ton) o wartości przeszło 102 mln zł.
 
Rocznik statystyczny leśnictwa 2018” można pobrać w witrynie www.stat.gov.pl.

Red., Fot. GUS, Anna Stępień/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.