strona główna

Aktualności

Nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej

Nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej
Maj 10 16:49 2018 Wydrukuj

Zmiana zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału została uchwalona przez NRŁ już w grudniu 2015 r. Według pierwotnych założeń miała zacząć funkcjonować wraz z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie, którą w 2015 r. PiS próbowało przeprowadzić jako inicjatywę poselską, i wydaniem przepisów wykonawczych do niej. Prace nad tym projektem zostały jednak wstrzymane. Wprowadzenie uchwały NRŁ w życie po przeszło dwóch latach zamrożenia umożliwiła dopiero zmiana rozporządzenia ws. rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych podpisana w 2017 r. przez ministra Jana Szyszkę wraz z pakietem trzech innych rozporządzeń wykonawczych do Prawa łowieckiego.

 
W związku z tym Andrzej Gdula stanowiskiem Prezydium NRŁ z 8 sierpnia 2017 r. potwierdził obowiązywanie nowych zasad selekcji od 1 kwietnia 2018 r.
 
Wśród najważniejszych zmian, które wprowadzono uchwałą z grudnia 2015 r., znalazła się likwidacja podziału samców zwierzyny płowej i muflonów na klasy wieku. Obecnie zachowano rozróżnienie wyłącznie na osobniki łowne i selekcyjne. Zniesiono także wszystkie kryteria wagowe ustalane dla okręgów. Za nieprawidłowy odstrzał można przyznać tylko jeden czerwony punkt (nadal obowiązują sankcje porządkowe określone w art. 42da Prawa łowieckiego). Przy ocenie prawidłowości odstrzałów dopuszczono pomyłkę w ocenie wieku dokonanej przez myśliwego przed odstrzałem. Dla byków jeleni i danieli oraz rogaczy jest to jeden rok (w przypadku muflonów – jeden rok, ale powyżej wieku trzech lat). Za prawidłowy uznaje się też odstrzał każdego osobnika selekcyjnego na upoważnienie dla osobnika łownego. Tolerancja pomiarów liniowych poroża i ślimów ma teraz wynosić nie 10% jak dotychczas, tylko dwa razy więcej.
 
Ponadto całkowicie zniesiono kryteria selekcji oraz wskazania co do wielkości i struktury pozyskania dla jelenia sika, który ze względu na zagrożenie krzyżowaniem się z jeleniem szlachetnym powinien zostać wyeliminowany. Podobny los spotkał dzika. Zaleca się jedynie planowanie pozyskania w wysokości do 250% stanu wiosennego, bez względu na wiek i płeć.
 
Sezon polowań na rogacze zaczynamy więc z nowymi zasadami ich odstrzału. W 1. porożu (o ile nie ustalono inaczej, za odnogę uznaje się odrostek o długości powyżej 2 cm) strzelamy guzikarze i szpicaki, od 2. do 4. poroża (odnoga powyżej 3 cm) – wszystkie formy do nieregularnego szóstaka włącznie, a powyżej 5. poroża mamy już do czynienia z odstrzałem łownym. Nie odgrywają tu żadnej roli cechy poroża. Za selekcyjne uznaje się także myłkusy i szydlarze.
 
Uchwała, podobnie jak było to dotychczas, nakłada obowiązek dokonywania oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów przez komisje powołane przez okręgowe rady łowieckie. Samym ORŁ daje zaś możliwość wprowadzenia innych form i cech osobników selekcyjnych, niż określono ramowo, w celu ochrony jakości lokalnych populacji. Dopuszczono również odstępstwa w ustalonych wskazaniach odnoszących się do kształtowania liczebności i struktury płci. Kilka ORŁ wprowadziło modyfikacje uchwałami wydanymi przed 1 kwietnia.
 
Uproszczenie kryteriów selekcji z perspektywy myśliwego spotkało się z krytyką części naukowców zajmujących się biologią łowiecką oraz myśliwych praktyków. Przez niektórych zostało określone jako krok wstecz. Pojawiają się w szczególności obawy o szybkie wyeksploatowanie populacji byków w związku z odstrzałem osobników nieosiągających dotychczasowej III klasy wieku.
 
Z treścią Uchwały nr 14/2015 NRŁ z dnia 15 grudnia 2015 r. oraz nowymi zasadami selekcji można się zapoznać TUTAJ. Z kolei obowiązującej dotąd kryteria znajdują się TUTAJ.  
 
ADP, Fot. Ryszard Adamus

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.