strona główna

Aktualności

Prezydia ORŁ za audytem działalności Zarządu Głównego

Prezydia ORŁ za audytem działalności Zarządu Głównego
Marzec 26 14:36 2018 Wydrukuj

Zapowiadane przez Mazurską Okręgową Radę Łowiecką spotkanie prezydiów ORŁ (pisaliśmy o nim TUTAJ) odbyło się w sobotę 17 marca w Olsztynie. Wzięli w nim udział reprezentanci sześciu okręgów: Bydgoszczy, Łodzi, Nowego Sącza, Olsztyna, Poznania i Warszawy. Wypracowali oni wspólną petycję, która zostanie skierowana do Naczelnej Rady Łowieckiej na posiedzeniu 29 marca. Treść dokumentu przesłano do wszystkich prezydiów ORŁ z prośbą o wyrażenie stanowiska wobec zawartych w nim postulatów.

 
W petycji wskazano, że kierunek obecnej nowelizacji Prawa łowieckiego stanowi konsekwencję wieloletnich działań ograniczających rolę regionalnych struktur społecznych, a także stopniowo ubezwłasnowolniających Związek i osłabiających jego samorządność oraz demokrację. Zmiany w prawie w kształcie uchwalonym przez sejm spowodują, że reprezentanci myśliwych nie będą mieli żadnego wpływu na istotne dla zrzeszenia kwestie. Wobec tego reprezentanci ORŁ postulują przeprowadzenie oceny działań władz krajowych w zakresie zmiany Prawa łowieckiego w latach 2016–2018, a także przygotowanie audytu funkcjonowania ZG PZŁ. Proponują również wdrożenie niezbędnych rozwiązań sprzyjających zachowaniu sprawności organizacyjnej Związku oraz podjęcie kroków naprawczych, eliminujących niepraktyczne przepisy znowelizowanej ustawy.
 
Sprecyzowano, jakie dokładnie inicjatywy trzeba zrealizować. W ciągu trzech miesięcy ma zostać przygotowany obywatelski projekt ustawy Prawo łowieckie, który do września br. trafi do parlamentu. Równolegle stworzono by nowy statut, w którym będzie zagwarantowana samodzielność i samorządność okręgowych struktur PZŁ oraz opracowana procedura konkursowa na funkcję łowczego krajowego. NRŁ ma dokonać wyboru trzech kandydatów przedstawianych ministrowi środowiska spośród minimum sześciu zgłoszonych, po wysłuchaniu koncepcji sprawowania przez nich urzędu. Wybrany w ten sposób przewodniczący ZG PZŁ powinien piastować swój urząd do momentu wyboru nowego składu NRŁ, która przedłoży ministrowi środowiska propozycję zmienionej procedury wyboru łowczego krajowego. Grono reprezentantów ORŁ wyraża także konieczność kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii likwidacji szkód łowieckich we współpracy z rolnikami (w rezultacie miałby być opracowany projekt systemowych rozwiązań ustawowych szacowania szkód łowieckich).
 
Sygnatariusze petycji chcieliby też ocenić zasadność przygotowania wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją braku możliwości tworzenia struktury organizacyjnej przez samorządną organizację, szacowania szkód łowieckich bez obligatoryjnego udziału przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz uczestnictwa dzieci w polowaniach, a także ewentualnego zaskarżenia tych przepisów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 
Na poziomie okręgów należałoby przygotować koła łowieckie do nowego systemu szacowania szkód łowieckich i wyzwań wynikających ze znowelizowanej ustawy. Najważniejsze zadania do realizacji lub opracowania przez organy zrzeszenia w okresie przejściowym (wdrożenie zapisów znowelizowanej ustawy i aktów wykonawczych oraz zatwierdzenie nowego statutu może zająć nawet 1,5 roku), a także w kolejnych latach powinny się znaleźć w projekcie zapisów uchwały KZD PZŁ.
 
Wreszcie, jako ostatnie, ale nie najmniej ważne, prezydia ORŁ domagają się przedstawienia przez ZG PZŁ sprawozdania z uzyskania pożyczek od okręgów na wykup siedziby przy ul. Nowy Świat 35 oraz harmonogramu ich spłat.
 
Red., Fot. Arch. MORŁ

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.