strona główna

Aktualności

Depopulacja dzików do 1 osobnika na 1000 ha

Depopulacja dzików do 1 osobnika na 1000 ha
Luty 05 12:51 2018 Wydrukuj

Jak pokazują wydarzenia ostatnich dni, priorytetem partii rządzącej nadal jest dekomunizacja przestrzeni publicznej oraz dezubekizacja kierowniczych stanowisk. Zgodnie z rekomendacjami ministra środowiska ma ona dotknąć również PZŁ. Wśród wniesionych przez Henryka Kowalczyka poprawek do nowelizacji Prawa łowieckiego znalazł się m.in. zakaz pełnienia funkcji w czołowych organach Związku przez osoby związane z aparatem bezpieczeństwa Polski Ludowej (o szczegółach informowaliśmy TUTAJ). Działania resortów środowiska oraz rolnictwa, który znajduje się również w sferze wzmożonego zainteresowania premiera Mateusza Morawieckiego, mają na celu przede wszystkim wzrost skuteczności przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się ASF-u.

 
W związku z zamieszaniem z walką o utrzymanie samorządności w PZŁ na dalszy plan zeszły ostatnie decyzje odnoszące się do depopulacji dzików. Stanowią one odpowiedź na żądania eliminacji tego gatunku napływające ze środowisk rolniczych.
 
W drugiej połowie stycznia minister środowiska zobowiązał zarówno Polski Związek Łowiecki, jak i Lasy Państwowe do zredukowania zagęszczeń dzika w całym kraju do poziomu 0,1 osobnika na 1 km2. Ma to nastąpić w terminie do końca bieżącego sezonu łowieckiego, tj. do 31 marca 2018 r. Postępy w prowadzeniu odstrzału mają być co miesiąc raportowane resortowi. Dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny polecił z kolei, aby nadleśnictwa zarządzające OHZ-etami podejmowały wszelkie czynności, które doprowadzą do pełnego zrealizowania rekomendacji ministerstwa.
 
Henryk Kowalczyk, odwołując się do ustaleń międzyresortowego zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z przypadkami wystąpienia afrykańskiego pomoru świń z 12 stycznia br., zobowiązał ponadto LP do aneksowania zapisów WŁPH na lata 2017–2027 i ustalenia w nich docelowych zagęszczeń czarnego zwierza na ww. poziomie. Mają one być gotowe do uzgodnień z PZŁ i marszałkami województw do 9 lutego. Myśliwym i leśnikom polecono także intensywne poszukiwanie padłych dzików zgodnie z przygotowaną procedurą (z jej treścią można się zapoznać TUTAJ), w myśl której za organizację działań związanych ze zbieraniem padłych osobników oraz ich szczątków odpowiada wojewoda, a ich koordynacją zajmuje się Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wśród obowiązków nałożonych na LP znalazła się również konieczność współpracy straży leśnej z policją przy zabezpieczaniu polowań zbiorowych przed celową aktywnością zmierzającą do ich utrudniania lub uniemożliwiania.
 
Przypomnijmy, że zapisy „Strategii obniżania populacji dzików na terytorium Polski w związku z występowaniem ASF”, przyjętej 28 czerwca ub.r., a także rekomendacje grupy roboczej ds. monitorowania i zwalczania ASF-u u dzików oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nałożyły na PZŁ konieczność zmniejszenia do 30 listopada ub.r. populacji dzików na terenach położonych na wschód od Wisły do poziomu 0,1 osobnika na 1 km², na zachód od Wisły zaś – do poziomu 0,5 osobnika na 1 km². Ponadto ich liczebności wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych miała zostać maksymalnie zredukowana.
 
Red., Fot. Natureimmortal/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.