strona główna

Aktualności

Zbiorówki w OHZ-etach LP z nadziemnych podestów

Zbiorówki w OHZ-etach LP z nadziemnych podestów
Sierpień 02 15:31 2017 Wydrukuj

Już od tego sezonu obszary, na których ma się odbywać polowanie zbiorowe w OHZ-etach LP, będą musiały zostać oznaczone specjalnymi tablicami informacyjnymi o treści: „UWAGA POLOWANIE”. Ten wymóg został wprowadzony Zarządzeniem nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zachowania bezpieczeństwa w trakcie polowań zbiorowych organizowanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych.
 
W zarządzeniu sprecyzowano także, że nadleśniczowie zarządzający OHZ-etami muszą informować właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o terminie i miejscu planowanego polowania zbiorowego z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem (rozporządzenie ws. szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz nakłada taki obowiązek również na dzierżawców obwodów łowieckich, jednak nie uściśla terminu, w jakim należy złożyć zawiadomienie).
 
Ponadto za dwa lata, od 1 października 2019 r., wszystkie pędzone polowania zbiorowe będą się musiały odbywać z wykorzystaniem nadziemnych stanowisk myśliwskich wyniesionych nad powierzchnię gruntu na wysokość 90 cm. Nadal mają one podlegać regulacjom (odległość strzału, prawo do strzału w miot do zwierzyny płowej) obowiązującym dla klasycznych zbiorówek (nowe rozwiązania nie odnoszą się bowiem do polowań wielkoobszarowych z ambon wyniesionych na wysokość 2 m).
 
Wymienione zmiany, motywowane poprawą bezpieczeństwa przy wykonywaniu polowań, oznaczają rezygnację lub znaczne ograniczenie przez LP liczby organizowanych klasycznych zbiorówek, szczególnie pożądanych na rynku polowań komercyjnych. Większość OHZ-etów już od pewnego czasu stawia zresztą na zagospodarowanie łowisk pod kątem polowań wielkoobszarowych (tzw. polowań szwedzkich), bardziej wymagających, ale bezpieczniejszych i gwarantujących lepszą jakość tusz strzelonej zwierzyny. Część leśników zajmujących się łowiectwem na poziomie RDLP zapowiada wdrożenie tego systemu w jednostkach, w których dotychczas tego nie uczyniono. Wynika to z zamiaru uniknięcia obciążenia budżetu dodatkowymi kosztami, związanymi nie tylko z zakupem stanowisk, lecz także z logistyką ich przemieszczania w łowisku. Są jednak łowiska, gdzie – choćby ze względu na wielkość i rozdrobnienie kompleksów leśnych – nie sprawdzą się polowania wielkoobszarowe. Lokalnie dużą uciążliwością będą też stanowiska nadziemne. Ale zostało jeszcze trochę czasu na wypracowanie rozwiązań spełniających wymogi zarządzenia.
 
Propozycje tablic ostrzegawczych (wykonanych wg wzoru określonego w zarządzeniu – jak na zdjęciu powyżej) oraz rozkładanych, przenośnych stanowisk myśliwskich opatrzonych znakiem bezpieczeństwa „B” zostały już wprowadzone do oferty Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP w Bedoniu. Stanowisko skonstruowano tak, żeby swobodnie rozstawiła je, przeniosła i ustabilizowała jedna osoba. Ma łatę siedziskową, która pozwala na podparcie się w pozycji wysokiego siadu i szybkie przyjęcie postawy stojącej do oddania strzału. Platforma jest ponadto wyposażona w wyczuwalne pod stopą listwy podłogowe ograniczające jej krańce oraz taśmy poliestrowe w górnej części, dodatkowo chroniące przed przypadkowym upadkiem.
 
Oprócz tego, że stanowisko zwiększa kąt oddawanego strzału, nade wszystko zapobiega niekontrolowanemu przemieszczaniu się strzelca w trakcie polowania poza wyznaczone miejsce. Pojawiają się jednak obawy związane głównie z tym, czy jego konstrukcja rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo, szczególnie podczas zmiennych warunków atmosferycznych.
 
Czas pokaże, jak te podesty strzeleckie sprawdzą się w praktyce. Być może zainteresują się nimi również koła łowieckie?
 
ADP, Fot. ORWLP w Bedoniu

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.