strona główna

Aktualności

Myśliwi na rzecz kościoła w Lubiewie

Pieczę nad kościołem pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Huberta w Lubiewie (parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku) w 2015 r. niemal całkowicie przejęli myśliwi z KŁ „Czarny Bór” w Kleśnie i „Św. Hubert” w Drezdenku oraz leśnicy z Nadleśnictwa Smolarz. To oni zadbali o leśno-łowiecki wystrój świątyni. Tworzą go m.in. dwa przepiękne żyrandole z poroży jeleni i parostków rogaczy (zrobione z 230 kg zrzutów) oraz kapliczka św. Huberta w pniu dębu....

Znikające obwody łowieckie

Kiedy 10 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ponieważ upoważnia do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości, wszyscy wiedzieli, że nadszedł moment dyskusji nad polskim modelem łowiectwa. Liczono na to, że czas dany przez Trybunał na dostosowanie Prawa łowieckiego do standardów konstytucyjnych wystarczy, by wypracować należyte rozwiązania.

Prezent dla fundacji Smolenia

Poznańscy myśliwi nie ustają w staraniach o ocieplanie wizerunku polujących i łowiectwa w społeczeństwie. W KŁ nr 18 „Drop” w Poznaniu od zawsze przykłada się do tego wagę. Stąd jego współpraca ze szkołami i angażowanie uczniów w akcje związane z dokarmianiem zwierzyny, wieszaniem budek lęgowych dla ptaków czy introdukcją bażantów. Myśliwi z osiemnastki honorowo oddawali też krew i sponsorowali imprezy dożynkowe. Jedną z placówek, z którą...

Album „Bóbr – pracowity mąciwoda”

W połowie tego roku na rynku wydawniczym pojawiła się bardzo ciekawa propozycja albumowa. Z pewnością zainteresuje ona wielu myśliwych. Jest to bowiem nie tylko typowy dla albumów kolaż ujęć przyrodniczych, lecz także fantastyczna opowieść o gatunku zwierzęcia, który na stałe wpisał się w polski krajobraz. „Bóbr – pracowity mąciwoda” to album szczególny zarówno w swojej treści, jak i pod względem oprawy fotograficznej. Autor Wojciech Misiukiewicz –...

XI hubertus w Łęczycy

Obchody święta patrona myśliwych, jeźdźców i leśników przypadają, co prawda, 3 listopada, ale w powiecie łęczyckim tegoroczny hubertus zaplanowano na 7 października. Odbędzie się on między godz. 9 a 16 na pl. T. Kościuszki 1 w Łęczycy, a zapoczątkuje go msza hubertowska.   Świecką część imprezy otworzą dźwięki sygnałów myśliwskich w wykonaniu zespołu Hubertusy ze Świnic Warckich. Następnie przewidziano prezentacje ptaków łowczych, psów myśliwskich i...

Komisja Europejska dobiera się do ołowianej amunicji

Jak dowiadujemy się z informacji przekazanych przez organizację Firearms United (@FirearmsUnited), skupiającą stowarzyszenia i federacje strzeleckie oraz osoby fizyczne zainteresowane bronią palną, Komisja Europejska wymierza kolejny cios w społeczność strzelecką. Tym razem zanosi się na wprowadzenie ograniczeń związanych z amunicją zawierającą ołów. Te w pełni uzasadnione obawy wynikają ze skierowanej przez Komisję Europejską do ECHA (ang. European Chemical Agency, tj. Europejska Agencja Chemikaliów) prośby o przygotowanie opinii na temat ryzyka związanego m.in. ze stosowaniem ołowiu w amunicji oraz sporządzenie propozycji uregulowań ograniczających stosowanie tego metalu, które eliminowałyby jego negatywny wpływ na obszary wodno-błotne i zdrowie człowieka (takie jednoznaczne postawienie sprawy jest kontestowane przez część środowiska naukowego).

Andrzej G. Kruszewicz nominowany do tytułu Mistrza Mowy Polskiej

Tytuł Mistrza Mowy Polskiej jest przyznawany od 2001 r. Osobę zasługującą na to zaszczytne miano wybiera nie tylko jury złożone z ekspertów w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa i socjologii języka, lecz także każdy chętny, który weźmie udział w ogólnopolskim plebiscycie.   W tym roku w konkursie rywalizuje m.in. (już po raz drugi) Andrzej G. Kruszewicz, od 2009 r. dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, były pracownik Instytutu Ekologii PAN, założyciel Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, autor i tłumacz licznych publikacji z zakresu ornitologii. Ostatnio...

Festyn łowiecki Ełkowisko 2017

9 września (sobota) w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku po raz drugi odbędzie się festyn łowiecki Ełkowisko, przygotowywany przez KŁ „Ryś” w Ełku we współpracy z kołami powiatu ełckiego. Organizatorzy postawili sobie za cel edukację ekologiczną oraz przybliżenie społeczeństwu mało znanej kultury i tradycji łowieckiej.   Impreza zacznie się o godz. 10.00 mszą w katedrze św. Wojciecha. Następnie wszyscy w uroczystym pochodzie przemaszerują do Centrum Edukacji...

Odstrzał dzików w parkach narodowych sposobem ochrony czynnej

23 sierpnia Ministerstwo Środowiska opublikowało zarządzenia o zmianie zadań ochronnych dla 11 parków narodowych. Tym samym na ich terenie oficjalnie wprowadzono odstrzał redukcyjny dzików. To działanie zostało zaklasyfikowane jako sposób ochrony czynnej ekosystemów. Liczba zwierząt zaplanowanych do eliminacji na mocy tych zarządzeń jest niekiedy znacząco mniejsza niż pierwotnie podana do wiadomości (o czym pisaliśmy TUTAJ). W Bieszczadzkim PN ograniczono ją ze 157 do 100 osobników, w Gorczanskim PN – z 35 do 10, Babiogórskim PN – z 77 do 30, Słowińskim PN – ze 162 do 27, PN Gór Stołowych – z 762 do 100, Magurskim PN – z 581 do 81, w Świętokrzyskim PN zaś – z 278 do 100. Bez zmian pozostały limity ustalone dla Tatrzańskiego PN (9) i Narwiańskiego PN (49 osobników).

Tu można polować z termo- i noktowizją

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana decyzja z 14 sierpnia zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (do pobrania TUTAJ). Wprowadziła ona nowe obszary objęte obostrzeniami w związku z ASF-em. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z 31 lipca br. nocne polowania na dziki można w ich obrębie wykonywać z zastosowaniem celowników termo- i noktowizyjnych.