strona główna

Aktualności

Powstało Stowarzyszenie Przewodników Psów Myśliwskich

16 marca 2019 r. w Sośniach k. Antonina odbyło się długo oczekiwane spotkanie podkładaczy psów z całej Polski. Z założenia miało ono służyć stworzeniu grupy wsparcia dla ludzi zajmujących się prowadzeniem psów na polowaniach zbiorowych, a także zbudowaniu lobby naciskającego na zmiany legislacyjne dotyczące kynologii łowieckiej. Jednak dzięki bardzo zgodnemu podejściu do wspólnych planów udało się przyjąć statut i podpisami 47 członków założycieli powołać do życia Stowarzyszenie Przewodników Psów Myśliwskich. Wybrano też zarząd w składzie: Grzegorz Jarosik, Piotr Wesołowski, Dariusz Gorgoliński, Michał Fornalczyk oraz Grzegorz Trojanowski.

KZD nie musiał przyjąć statutu

16 lutego 2019 r. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego przyjął Statut PZŁ. W ten sposób dochowano terminu wynikającego z nowelizacji ustawy Prawo łowieckie z 22 marca 2018 roku. Bezkrytyczne realizowanie założeń tej noweli doprowadziło do uchwalenia aktu prawnego w sposób urągający wszelkim zasadom prawodawstwa. Przede wszystkim projekt Statutu PZŁ przyjęty uchwałą NRŁ z 25 stycznia 2019 r. pochodzi od organu, który od początku swojego działania...

Kandydatów na łowczego krajowego pomysły na łowiectwo

W gronie trzech kandydatów na łowczego krajowego, którzy 28 lutego zostali wybrani przez NRŁ i przedstawieni ministrowi środowiska, znaleźli się: wyłoniony w pierwszej turze głosowań były wieloletni olsztyński łowczy okręgowy Dariusz Zalewski, a także wytypowani kolejno w drugiej i trzeciej turze prezes zarządu spółki Orlen Serwis i dotychczasowy (od maja 2018 r.) członek Zarządu Głównego PZŁ Albert Kołodziejski oraz przewodniczący zarządu katowickiego Mariusz Miśka. W posiedzeniu Rady gościnnie brali udział radcy ministra w zespole ds. łowiectwa Departamentu Leśnictwa, Wojciech Cieplak i Hubert Hamulecki, którzy uchwałę z nazwiskami trzech kandydatów niezwłocznie dostarczyli do ministerstwa.

Zbiórka na rzecz Kubusia Jankowskiego

O tym, że myśliwi bezinteresownie pomagają i angażują się w działania charytatywne, nie trzeba nikogo przekonywać, a informacje o inicjatywach podejmowanych przez grono polujących pojawiają się regularnie również na łamach „Braci Łowieckiej”. W ostatnich dniach nasze środowisko zmobilizowało się przy okazji zbiórki pieniędzy na rzecz sześcioletniego Kubusia Jankowskiego, u którego w połowie lutego zdiagnozowano nieoperacyjnego guza pnia mózgu. Krajowi specjaliści rozkładają ręce, a polskie szpitale oferują tylko chemio- i radioterapię. Obecnie jedyną szansę na badania i podjęcie próby leczenia dają kliniki zagraniczne, ale na własny koszt rodziny.

Minister podpisał Statut PZŁ. Co z jego nowelizacją?

W środę 27 lutego w Ministerstwie Środowiska odbyło się podpisanie przez ministra Henryka Kowalczyka Statutu PZŁ przyjętego podczas XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów. W uroczystości wzięli udział: wiceminister środowiska Małgorzata Golińska, prezes NRŁ Rafał Malec, przewodniczący prezydium zjazdu Sławomir Strzelczyk oraz członkowie Rady Radosław Cywiński i Wojciech Szymański (członek Komisji Statutowej NRŁ). Oprawę muzyczną spotkania zapewnił ZSM Echo przy ZO PZŁ w Warszawie.

Greenpeace i „Niech Żyją!” nie negują odstrzału dzików, ale…

– My nie jesteśmy przeciwni (…) skutecznej walce z ASF-em i redukcji populacji dzika w takim stopniu, który rzeczywiście będzie uzasadniony naukowo. Nieprzemyślany, niepotrzebny masowy odstrzał to jest to, czemu jesteśmy przeciwni. Dla nas bardzo ważna jest też kwestia (…) biernego nadzoru, czyli znajdywania martwych dzików w lasach, w którym mogłoby uczestniczyć społeczeństwo – mówiła Marta Grundland z Greenpeace Polska podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które odbyło się 19 lutego. W jego trakcie została przedstawiona informacja resortu środowiska o działaniach ograniczających liczebność dzików.

Statut PZŁ uchwalony ze zobowiązaniem do jego nowelizacji

XXIV Krajowy Zjazd Delegatów, który 16 lutego br. odbył się w Sękocinie Starym k. Warszawy, uchwalił Statut PZŁ w brzmieniu przyjętym przez NRŁ 25 stycznia i podanym do wiadomości członków, wraz z pakietem 97 poprawek (głosowanych łącznie) przygotowanych przez Radę już po tym terminie. Najwyższa władza zrzeszenia zobowiązała ponadto NRŁ do przeanalizowania poprawek złożonych podczas KZD przez delegatów, a także rozważenia tych, które nadejdą do 31 marca br. Tym sposobem zagwarantowano kontynuację prac nad statutem. Wpływ na jego ostateczny kształt będą mieli również szeregowi myśliwi, dotąd tej możliwości pozbawieni. Do 30 września br. powinien zostać zwołany nadzwyczajny zjazd delegatów, by uchwalić znowelizowany dokument.

Uchylone kryteria powoływania łowczego krajowego i próba zmiany Statutu PZŁ

Decyzją z 14 lutego br. minister środowiska w trybie administracyjnym uchylił uchwałę NRŁ przyjętą na posiedzeniu 8 lutego w sprawie kryteriów powoływania kandydatów na łowczego krajowego. W uzasadnieniu takiego rozstrzygnięcia odwołano się do § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu PZŁ, który mówi, że każda osoba fizyczna będąca członkiem zrzeszenia ma prawo wybierać i być wybieraną do jego organów lub na określoną funkcję. Zdaniem ministra uchwała NRŁ jednocześnie naruszyła § 108 Statutu PZŁ, określający zamknięty katalog kompetencji Rady. Wśród nich brak uprawnień do określania wymagań dla kandydatów na przewodniczącego ZG PZŁ.

Co ciekawego na Kniejach 2019?

Poznańskim Targom Łowieckim Knieje w tym roku stuknęło pięć lat. Kolejna odsłona tego wydarzenia, która tym razem odbyła się w pierwszy weekend lutego, przyciągnęła całą rzeszę zwiedzających. Atrakcyjność części łowieckiej zapewne zwiększały trwające jednocześnie i oblegane przez pasjonatów Targi Wędkarskie Rybomania oraz Targi Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych Boatex, a także towarzyszące im imprezy Shooting Pro (targi strzeleckie), Survival Force Expo...

Profil kandydata na łowczego krajowego

Na posiedzeniu NRŁ w piątek 8 lutego wbrew wstępnie planowanemu porządkowi obrad nie zostali przedstawieni nowi kandydaci na łowczego krajowego. Przewagą jednego głosu (24 za w stosunku do 23 przeciw) Rada przychyliła się natomiast do odwołania Piotra Jenocha z pełnienia tej funkcji. O przygotowanie opinii w tej sprawie zwrócił się minister środowiska.   Podczas piątkowego posiedzenia przygotowano i przyjęto także profil osoby pretendującej na stanowisko łowczego krajowego, uściślający wymagania, jakie musi ona spełniać.