strona główna

Aktualności

Będą zjazdy, ale jakie?

XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ uchwalił Statut PZŁ w kształcie proponowanym przez Naczelną Radę Łowiecką wraz z autopoprawkami jej Komisji Statutowej. W uchwale zjazdowej m.in. zobowiązano NRŁ do kontynuowania prac legislacyjnych nad zmianami w świeżo przyjętym statucie i postanowiono o zwołaniu nadzwyczajnego KZD, jak również o konieczności zwołania zwyczajnych okręgowych zjazdów delegatów.   Chciałoby się rzec, że ja właśnie w tej ostatniej sprawie. Uchwała...

Greenpeace i „Niech Żyją!” nie negują odstrzału dzików, ale…

– My nie jesteśmy przeciwni (…) skutecznej walce z ASF-em i redukcji populacji dzika w takim stopniu, który rzeczywiście będzie uzasadniony naukowo. Nieprzemyślany, niepotrzebny masowy odstrzał to jest to, czemu jesteśmy przeciwni. Dla nas bardzo ważna jest też kwestia (…) biernego nadzoru, czyli znajdywania martwych dzików w lasach, w którym mogłoby uczestniczyć społeczeństwo – mówiła Marta Grundland z Greenpeace Polska podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które odbyło się 19 lutego. W jego trakcie została przedstawiona informacja resortu środowiska o działaniach ograniczających liczebność dzików.

Statut PZŁ uchwalony ze zobowiązaniem do jego nowelizacji

XXIV Krajowy Zjazd Delegatów, który 16 lutego br. odbył się w Sękocinie Starym k. Warszawy, uchwalił Statut PZŁ w brzmieniu przyjętym przez NRŁ 25 stycznia i podanym do wiadomości członków, wraz z pakietem 97 poprawek (głosowanych łącznie) przygotowanych przez Radę już po tym terminie. Najwyższa władza zrzeszenia zobowiązała ponadto NRŁ do przeanalizowania poprawek złożonych podczas KZD przez delegatów, a także rozważenia tych, które nadejdą do 31 marca br. Tym sposobem zagwarantowano kontynuację prac nad statutem. Wpływ na jego ostateczny kształt będą mieli również szeregowi myśliwi, dotąd tej możliwości pozbawieni. Do 30 września br. powinien zostać zwołany nadzwyczajny zjazd delegatów, by uchwalić znowelizowany dokument.

Uchylone kryteria powoływania łowczego krajowego i próba zmiany Statutu PZŁ

Decyzją z 14 lutego br. minister środowiska w trybie administracyjnym uchylił uchwałę NRŁ przyjętą na posiedzeniu 8 lutego w sprawie kryteriów powoływania kandydatów na łowczego krajowego. W uzasadnieniu takiego rozstrzygnięcia odwołano się do § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu PZŁ, który mówi, że każda osoba fizyczna będąca członkiem zrzeszenia ma prawo wybierać i być wybieraną do jego organów lub na określoną funkcję. Zdaniem ministra uchwała NRŁ jednocześnie naruszyła § 108 Statutu PZŁ, określający zamknięty katalog kompetencji Rady. Wśród nich brak uprawnień do określania wymagań dla kandydatów na przewodniczącego ZG PZŁ.

Wątpliwości delegata na KZD

W związku ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Delegatów PZŁ pozwalam sobie zwrócić uwagę członków PZŁ, a zwłaszcza delegatów na zbliżający się KZD, na kwestie związane bezpośrednio z jego tematyką. Jak wiadomo, przedmiotem obrad ma być uchwalenie Statutu PZŁ. Z tego też powodu czuję się w obowiązku ukazać problemy natury przede wszystkim formalnej, ale też praktycznej, które moim zdaniem uniemożliwiają skuteczne procedowanie nad proponowanym Statutem PZŁ.  ...

Co ciekawego na Kniejach 2019?

Poznańskim Targom Łowieckim Knieje w tym roku stuknęło pięć lat. Kolejna odsłona tego wydarzenia, która tym razem odbyła się w pierwszy weekend lutego, przyciągnęła całą rzeszę zwiedzających. Atrakcyjność części łowieckiej zapewne zwiększały trwające jednocześnie i oblegane przez pasjonatów Targi Wędkarskie Rybomania oraz Targi Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych Boatex, a także towarzyszące im imprezy Shooting Pro (targi strzeleckie), Survival Force Expo...

Profil kandydata na łowczego krajowego

Na posiedzeniu NRŁ w piątek 8 lutego wbrew wstępnie planowanemu porządkowi obrad nie zostali przedstawieni nowi kandydaci na łowczego krajowego. Przewagą jednego głosu (24 za w stosunku do 23 przeciw) Rada przychyliła się natomiast do odwołania Piotra Jenocha z pełnienia tej funkcji. O przygotowanie opinii w tej sprawie zwrócił się minister środowiska.   Podczas piątkowego posiedzenia przygotowano i przyjęto także profil osoby pretendującej na stanowisko łowczego krajowego, uściślający wymagania, jakie musi ona spełniać.

Żubry na poligony! Tylko na które?!

W grudniu ub.r. generalny dyrektor ochrony środowiska wydał dwie decyzje dotyczące odstrzału żubrów. Pierwsza z nich zezwalała na eliminację do 20 osobników w nadleśnictwie Krynki (Puszcza Knyszyńska), druga zaś – do 17 osobników w nadleśnictwach Borki oraz Czerwony Dwór i ponadto do 3 osobników z zagrody pokazowej w Wolisku (Puszcza Borecka). Działanie miało dotyczyć zwierząt poważnie chorych, rannych, chorych i cierpiących, a także agresywnych i wyrządzających znaczne szkody w gospodarce rolnej lub leśnej albo innych rodzajach mienia.

Łowiecki Szczecin nie zawiódł

Jak powszechnie wiadomo, branża myśliwska w naszym kraju targami stoi. Ze względu na liczbę tego typu imprez prawdopodobnie jesteśmy niekwestionowanymi przodownikami w Europie. Dlatego 26–27 stycznia ekipa „Braci Łowieckiej” z umiarkowanym optymizmem wzięła udział w pierwszej odsłonie targów łowieckich Pomerania Hunting w Szczecinie. Czy kolejna impreza tego typu w naszym w kraju ma sens? Okazało się, że tak. Mimo trwającej nagonki na myśliwych i wyznawany przez nich świat wartości – a może nawet dzięki niej – szczecińską halę Netto Arena odwiedziła spora grupa łowców, bardzo często z rodzinami.

Tarnowskie premie, czyli dojna zmiana

Ta historia ma swój początek w 2007 roku. Okręgowa Rada Łowiecka w Tarnowie, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalowym okręgowych władz PZŁ w tym grodzie (stara siedziba przy ul. Urszulańskiej 16 to ciasne miejsce na trzecim piętrze starej kamienicy. Dla starszych kolegów wąska klatka schodowa i wysokie stopnie stanowią nie lada problem. Na wąskiej ulicy brakuje miejsc parkingowych. Co gorsza, wszystkie, jeżeli już się znajdzie jakieś wolne, są płatne. Płacić trzeba też za organizację szkoleń, gdy chętnych do udziału w nich zgłosi się więcej, niż stara, ciasna siedziba może pomieścić. Płaci się więc nie dość, że za udział, to jeszcze za wynajem sali. Decyzja o nowej siedzibie była wobec tego ze wszech miar zasadna), podjęła dwie uchwały – nr 1/07 z 27 maja o zwiększeniu tenuty dzierżawnej od kół łowieckich o 0,15 zł od hektara w celu budowy obiektu na strzelnicy i zakupu lokalu na siedzibę władz okręgowych oraz 2/07 z 29 czerwca o utworzeniu specjalnego konta, na którym te środki by przechowywano.