strona główna

Aktualności

Wspomnienie o Halinie Nehring (1942–2019)

13 maja 2019 r. w wieku 77 lat zmarła zasłużona dla polskiego łowiectwa Halina Barbara Nehring. Urodziła się 20 maja 1942 r. w Sandomierzu. Pochodziła z rodziny zasłużonych patriotów z czasów powstania styczniowego oraz działaczy spółdzielczych i samorządowych. Jej ojciec Zygmunt po II wojnie światowej był wiceburmistrzem Sandomierza. W latach 50. rodzina przeniosła się do Warszawy. Halina zdała maturę w 1959 r., a następnie ukończyła filologię polską na...

ASF potwierdzony poza strefą czerwoną na Mazowszu

Ostatnich kilka raportów z wynikami badań przeprowadzonych pod kątem ASF-u pozwalało sądzić, że choroba po intensywnych polowaniach w pierwszym kwartale br. została zatrzymana w obrębie strefy czerwonej. Przez dłuższy czas nie notowano jej pojawu w obszarze ochronnym (strefa żółta). Jak jednak poinformował główny lekarz weterynarii w komunikacie z 31 maja br., 25 maja ASF został potwierdzony u 40-kilogramowego przelatka znalezionego w okolicy Strzembowa (gmina Naruszewo, powiat płoński) w woj. mazowieckim (teren dzierżawiony przez KŁ „Miot” w Warszawie). Dokładna lokalizacja znajduje się na północ od Kampinoskiego PN (gdzie w ostatnim cyklu badań potwierdzono kilka przypadków choroby w pobliżu linii Wisły przy granicy strefy czerwonej), po północnej stronie Wisły, w widłach krajowej siódemki i drogi nr 50, ok. 15 km od Płońska.

NRŁ zajmuje stanowisko ws. udziału dzieci w polowaniach

Chociaż tu i ówdzie pojawiają się zapewnienia o podejmowaniu działań mających przywrócić możliwość uczestnictwa osób nieletnich w polowaniach po niefortunnej zmianie Prawa łowieckiego w marcu ub.r., to dotąd nic się w tym zakresie nie ruszyło. Ze zdawkowego komunikatu zamieszczonego na stronie Polskiego Związku Łowieckiego po posiedzeniu NRŁ, które odbyło się 25 maja br. w Radomsku, dowiadujemy się natomiast, że było to jedno z najważniejszych poruszanych tego dnia zagadnień. W trakcie zebrania zaprezentowano stanowisko Rady w tej sprawie, a jej prezes Rafał Malec został przez nią zobowiązany do przekazania dokumentu decydentom i mediom.

Regulamin pracy zespołu nadzorczo-kontrolnego OZD

W najbliższym czasie odbędą się okręgowe zjazdy delegatów PZŁ. Zgodnie z nowym statutem mają one m.in. wybrać zespoły nadzorczo-kontrolne. Niestety statut nie daje żadnych wskazówek co do tego, czym powinny się zajmować te zespoły, jaki jest zakres ich kompetencji ani w jakim trybie będą działać. Określenie zadań zespołu i trybu jego prac należy zatem do OZD.   Aby zjazd mógł to zrobić, trzeba przede wszystkim wprowadzić stosowny punkt do porządku obrad,...

1,7 mln zł z NFOŚiGW na łagodzenie konfliktów z bobrami i wilkami

NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” przeznaczył ponad 1,7 mln zł na realizowany od kwietnia ub.r. na terenie działania RDOŚ w Olsztynie projekt „Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Jak...

Na równi pochyłej

Pod koniec kwietnia odbyła się narada łowczych okręgowych i kierowników biur zarządów okręgowych z łowczym krajowym. W serwisie PZŁ pojawiła się zdawkowa informacja na ten temat. Co tak naprawdę wynika z tego spotkania?   Kalendarium 6–7 kwietnia w Korbielowie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej, zwołane przez jej prezesa na podstawie § 84 ust. 4 pkt 1 Statutu PZŁ. Wyjazdowe spotkanie NRŁ, podczas którego łowczy krajowy podsumował pierwszych 30 dni...

Audyt w ZO PZŁ w Szczecinie

W odpowiedzi na liczne pytania koleżanek i kolegów informujemy, że 15 kwietnia 2019 r. decyzją Zarządu Głównego PZŁ odwołano łowczego okręgowego Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie Wiesława Dobrzenieckiego. Zarazem do czasu nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów kierowanie pracami biura wspomnianego zarządu powierzono okręgowemu rzecznikowi dyscyplinarnemu Tomaszowi Piotrowskiemu. Powodem odwołania dotychczasowego łowczego były liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZO PZŁ i brak nadzoru nad kołami łowieckimi w okręgu.

Manifest FACE w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego rozpędziła się na dobre. W poszczególnych krajach UE głosowania odbędą się od 23 do 26 maja (na ten dzień zaplanowano wybory m.in. w Polsce). Jak podkreśla Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody państw UE (FACE), nadchodzące wybory mają ogromne znaczenie dla 7 mln europejskich myśliwych, a decyzje podejmowane w Brukseli przez kolejnych pięć lat wyznaczą kierunki, w jakich będą zmierzać kraje członkowskie m.in. w zakresie korzystania ze środowiska. Wpłyną także na kształt zmienianych zasad zrównoważonego użytkowania zasobów przyrody, w tym realizacji łowiectwa w całej Europie.

Rolniczy OPZZ Izdebskiego za odstrzałem wilków i łosi

– Codziennie kilkadziesiąt tysięcy złotych Polska traci na wykarmieniu watah wilków. (…) W tym momencie, kiedy my tutaj prowadzimy konferencję prasową, tam w Polsce, w terenie, zjadane są sarny. (…) Może za tysiąc złotych, może za tysiąc pięćset, może za dwa tysiące, ale cały czas ten zegar bije (…) – mówił Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZRiOR, na konferencji prasowej zorganizowanej 8 maja. W jej trakcie poinformował o skierowaniu w imieniu swojej organizacji oraz „środowisk rolników, myśliwych i mieszkańców polskich wsi” apelu do premiera Mateusza Morawieckiego o doprowadzenie do wydania przepisów umożliwiających ograniczenie populacji wilków i łosi w Polsce.