strona główna

Aktualności

IV edycja „Zakochanych w lesie” rozstrzygnięta!

8 listopada w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie odbył się finał IV konkursu literackiego „Zakochani w lesie”, organizowanego przez redakcję BŁ i wspomnianą szkołę. Zakwalifikowało się do niego 13 uczniów, ale ostatecznie w rywalizacji wzięło udział dziewięcioro z nich. Wszyscy ze sceny odczytali swoje prace i zamienili kilka słów z komisją konkursową, złożoną z: dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu i poety Wojciecha Kassa (przewodniczący), dyrektor Domu Kultury w Rucianem-Nidzie Agnieszki Rainko i redaktor BŁ Pauliny Piądłowskiej.

Wystawa „Chwal ćwik!” w Warszawie

Wystawa „Chwal ćwik! Żywa tradycja sokolnictwa”, którą 9 czerwca br. otwarto w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, zostaje w ramach współpracy przeniesiona do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, gdzie zwiedzający obejrzą ją od połowy listopada do końca kwietnia. Jej uroczyste otwarcie zaplanowano na 16 listopada, czyli w Światowym Dniu Sokolnictwa (ustanowionym w 2013 r. w trzecią rocznicę wpisania sokolnictwa na listę światowego dziedzictwa niematerialnego UNESCO). W tym roku będzie on świętowany już po raz piąty. Wystawa wpisuje się ponadto w jubileusz 45-lecia Polskiego Klubu Sokolników PZŁ „Gniazdo Sokolników”.

Dziki przy autostradach czeka odstrzał sanitarny

Prowadzenie odstrzału redukcyjnego czarnego zwierza zostało narzucone w całym kraju zapisami „Strategii obniżania populacji dzików na terytorium Polski w związku z występowaniem ASF”, przyjętej 28 czerwca br. przez Grupę Roboczą ds. monitorowania i zwalczania ASF u dzików. Wynika ono również z rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, która nakłada na PZŁ konieczność zmniejszenia do 30 listopada br. populacji tego gatunku na terenach położonych na wschód od Wisły do poziomu 0,1 osobnika na km², na zachód od Wisły zaś do poziomu 0,5 osobnika na km², a także maksymalnej redukcji liczebności dzików wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25–35 km).

Wystawa „Portrety zwierząt łownych” w Węgrowie

Tegorocznemu Hubertusowi Węgrowskiemu towarzyszyła wystawa malarstwa Zdzisława Twardowskiego i Edwarda Woźnego zatytułowana „Portrety zwierząt łownych”. Jej wernisaż odbył się 27 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie. Wystawiono tam 40 obrazów olejnych przedstawiających zwierzęta łowne w ich naturalnym środowisku na tle typowego dla nich pejzażu o czterech porach roku.   Wystawa była skierowana przede wszystkim do młodzieży szkolnej jako ilustracja typowych zachowań tych zwierząt, ich biologii i zasad gospodarowania niektórymi gatunkami.

Szkody łowieckie – kolejny rok po staremu?

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej, został przyjęty przez rząd 24 października. Jego pierwsze czytanie ma się odbyć podczas 50. posiedzenia Sejmu RP 25–27 października. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i podobnie jak przed rokiem w tym projekcie założono odroczenie wejścia w życie zmiany systemu szacowania szkód łowieckich wprowadzonej nowelizacją Prawa łowieckiego z czerwca 2016 r. Formalnie więc Fundusz Odszkodowawczy ma ruszyć 1 stycznia 2019 r. (do 15 czerwca 2019 r. środki na wypłatę odszkodowań będą pochodzić z dotacji budżetowej).

Polowania na łosie jednak wstrzymane

W dzisiejszym komunikacie prasowym Ministerstwo Środowiska poinformowało o wstrzymaniu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, które zniosło moratorium na łosie. „W związku z dużym zainteresowaniem społecznym, Ministerstwo Środowiska ponownie zaprasza do ogólnopolskiej merytorycznej dyskusji dotyczącej lawinowo postępującego zaniku bioróżnorodności (od Zachodu) na obszarach Natura 2000, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście populacji gatunków, takich jak wilk, żubr, bóbr, kormoran, dzik.

Polowania na łosie rozpoczną się 10 listopada!

Rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie ws. okresów polowań na zwierzęta łowne, które znosi moratorium na łosie, zostało dziś opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wchodzi ono w życie 9 listopada. Zakładany w pierwotnym dokumencie termin rozpoczęcia sezonu polowań na łosie już minął, dlatego w wersji poprawionej w stosunku do projektu z początku września br. i uwzględniającej uwagi Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ustanowiono początek tego okresu w 2017 r. na 10 listopada (w kolejnych latach okresy polowań potrwają: dla byków – od 1 września do 30 listopada; dla klęp i łoszaków – od 1 października do 31 grudnia).

W Czechach dziki w ognisku ASF-u odstrzeli policja

Podczas gdy u nas co rusz informuje się o wykorzystaniu wojska do poszukiwania padłych dzików, nasi południowi sąsiedzi po upływie zaledwie trzech miesięcy od potwierdzenia pierwszego przypadku ASF-u zaangażowali w odstrzał czarnego zwierza 16 strzelców z jednostki specjalnej czeskiej policji. Funkcjonariusze zostali uprzednio przeszkoleni do prowadzenia odstrzału redukcyjnego, w którego realizacji współpracują z miejscowymi myśliwymi. Na pierwsze łowy wyruszyli wieczorem 16 października. Interwencja policji ma potrwać do końca stycznia.

Dziczyzna w Biedronce

Przyzwyczailiśmy się już, że stałą ofertę mrożonej dziczyzny od pewnego czasu możemy znaleźć w wybranych dyskontach sieci Lidl. Ciągła obecność mięsa dzikich zwierząt świadczy o jego względnej popularności wśród klientów. Do Lidla jest ono dostarczane przez Elite Expeditions pod marką Dziki Trop. W tyle nie pozostaje główny konkurent niemieckiej sieci sklepów – portugalska Biedronka. Świeże mięso z dzika i jelenia pojawiło się w niektórych dyskontach z logo siedmiokropki w ramach akcji czasowej pod nazwą „Biedronka smakuje domem. Kuchnia polska”.