strona główna

Aktualności

Najbardziej prawicowy rząd w Europie przegłosował najbardziej lewicowe poprawki

– Manifestacja myśliwych pod sejmem przebiegła bez żadnych zdarzeń. Według naszych informacji wzięło w niej udział ok. 500 osób – powiadomił zespół prasowy Komendy Stołecznej Policji. Przypomnijmy, że w ocenie służb miesiąc temu pod Ministerstwem Środowiska zebrało się 600 osób. Rzeczywiście, frekwencji na manifestacji „W obronie polskich tradycji łowieckich” nie można uznać za szczególnie wysoką, choć trzeba przyznać, że zarówno kynolodzy, jak i sokolnicy dopisali. Byli widoczni i słyszalni. Tyle tylko że nadzwyczaj duży odzew i emocjonalne nastroje, z jakimi zamach na polskie łowiectwo spotkał się w przestrzeni wirtualnej, rozbudziły nadzieje na znacznie większą reprezentację myśliwych podczas tego protestu.

Ostatnia taka manifestacja?

Zamach na kynologię i sokolnictwo oraz próba zniszczenia fundamentalnych praw myśliwych do przekazywania swojej pasji i kultywowania tradycji wyzwoliły prawdziwie rewolucyjne emocje. Poseł Jerzy Gosiewski, który z ramienia PiS-u 28 lutego na posiedzeniu połączonych komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszał szereg poprawek destrukcyjnych dla podstawowych wartości tradycyjnego łowiectwa, indagowany o powody swojego zachowania w internetowej dyskusji stwierdził, że te zmiany zostały podyktowane oczekiwaniami społeczeństwa, a posłowie PiS są zobowiązani je realizować, nawet jeżeli mają inne zdanie.

„Świat szponiastych łowców” – konferencja na SGGW

Pod nazwą „Świat szponiastych łowców” odbywa się jedyna w Polsce konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z sokolnictwem. Organizatorem tego wydarzenia jest studenckie Koło Naukowe Aves, działające na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. 3 marca br. zaplanowano już piątą edycję spotkań miłośników sztuki polowania z ptakami łowczymi. Tematyka konferencji obejmie zagadnienia hodowlane, prawne i zdrowotne. Wśród prelegentów znajdą się nie tylko krajowi specjaliści z zakresu ptaków drapieżnych, lecz także przedstawiciele Czech i Słowacji.

Mazurska ORŁ w obronie samorządności PZŁ

Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka (MORŁ) zajęła oficjalne stanowisko w obronie polskiego modelu łowiectwa. Zostało ono skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka oraz parlamentarzystów. W odrębnym piśmie adresowanym do poszczególnych okręgów olsztyńscy działacze przedstawili propozycję organizacji spotkania prezydiów ORŁ oraz zaproszonych gości z całego kraju, które byłoby poświęcone problematyce nadciągających zmian w Prawie łowieckim i dyskusji nad przyszłością łowiectwa.

Kynolodzy łowieccy zabierają głos w sprawie zmian w Prawie łowieckim

Jedną z powszechnie podawanych przyczyn zawieszenia prac nad nowelizacją Prawa łowieckiego jest zamiar zaostrzenia przepisów dotyczących układania psów myśliwskich, który skutkowałby zakazem ich kontaktu z żywymi zwierzętami. Słysząc te doniesienia, reprezentanci klubów ras psów myśliwskich nie pozostają bierni. Pierwsze spotkanie w celu omówienia problematyki związanej z poszczególnymi rasami oraz przedyskutowania kierunków ich rozwoju zorganizowano 6 lutego w Warszawie z inicjatywy Przemysława Mirosa, prezesa Klubu Wyżłów przy ZG PZŁ. Wypracowane wnioski miały zostać przedłożone Zarządowi Głównemu.

Małgorzata Golińska wiceministrem od łowiectwa

Po powołaniu w styczniu br. Andrzeja Koniecznego na dyrektora generalnego Lasów Państwowych przez ministra środowiska bez obsady pozostawało stanowisko wiceministra odpowiedzialnego w resorcie za sprawy leśnictwa oraz łowiectwa. Andrzej Konieczny pełnił te obowiązki od 2015 r. i wielokrotnie zabierał głos podczas prac legislacyjnych nad Prawem łowieckim. Przypomnijmy, że pierwsze prace nad nowelizacją po ostatnich wyborach parlamentarnych ruszyły już w grudniu 2015 r.   22 lutego br. nominację na wolne stanowisko sekretarza stanu odebrała z rąk ministra Henryka Kowalczyka posłanka Małgorzata Joanna Golińska.

Zawiązano Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Łowieckich i Okołołowieckich

21 lutego br. w Warszawie zostało powołane do życia Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Łowieckich i Okołołowieckich. Jego celem jest „uczynienie głosu myśliwych bardziej wyraźnym w debacie publicznej na tematy łowieckie” (cyt. z deklaracji programowej – z jej pełną treścią można się zapoznać TUTAJ). Brak aktywnego udziału myśliwych widać szczególnie przy okazji obecnie toczących się prac w sejmie, w których stronę myśliwych reprezentuje tylko grupa etatowych pracowników Zarządu Głównego PZŁ, stronę społeczną zaś – kilka skrajnie nieprzychylnych łowiectwu organizacji paraekologicznych.

Petycja ws. prowadzenia odstrzału sanitarnego dzików

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o otrzymaniu petycji ws. prowadzenia odstrzału sanitarnego dzików w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce, nadesłanych niezależnie od siebie przez osoby indywidualne. W związku z tym nadano jej status petycji wielokrotnej i ogłoszono okres jednego miesiąca (począwszy od 20 lutego) na nadsyłanie kolejnych petycji dotyczących poruszonego problemu. Mogą to zrobić również myśliwi i koła łowieckie.  

Nokto- i termowizja w redukcji dzików – aktualny wykaz

Pojaw kolejnych przypadków ASF-u u dzików w regionie okołowarszawskim (powiaty łukowski i otwocki), na obszarze przylegającym do obwodu kaliningradzkiego (powiaty braniewski i bartoszycki) oraz w regionie północno-wschodnim (powiaty suwalski i augustowski), a także wystąpienie ogniska choroby u świń w powiecie radzyńskim doprowadziły do wydania na początku lutego przez Komisję Europejską decyzji zwiększającej zasięg stref objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem choroby. Część powiatów i gmin już znajdujących się w ich granicach zmieniło status i zostało przeniesionych do rejonów o innym rygorze kontroli.