strona główna

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń z dnia 18.08.2018

 • Międzynarodowy Festiwal Łowiectwa i mistrzostwa sygnalistów myśliwskich w Schönewalde

  Drodzy przyjaciele tradycji łowieckiej, miłośnicy przyrody i kultury!
   
  Od 17 do 19 sierpnia br. na terenie posiadłości zamku Ahlsdorf w miejscowości Schönewalde, położonej w graniczącej z Polską Brandenburgii (ok. 200 km od Zielonej Góry), potrwa II Międzynarodowy Festiwal Łowiectwa – wydarzenie pełne łowieckich, przyrodniczych i kulturalnych atrakcji. W jego ramach po raz pierwszy w Niemczech zostaną zorganizowane Mistrzostwa Europy Sygnalistów Myśliwskich jako kontynuacja bardzo udanego Międzynarodowego Zgromadzenia Sygnalistów Myśliwskich, które odbyło się sierpniu 2015 r. w tym samym miejscu i przyciągnęło ponad 3 tys. odwiedzających. Przewidziano otwarty udział w mistrzostwach dla grup, duetów oraz indywidualnych uczestników. Niezależnie od odbywających się rozgrywek (poza klasyfikacją konkursową) będzie można również się tam pochwalić umiejętnościami w dziedzinie gry na rogu myśliwskim, śpiewu lub w każdym innym obszarze związanym z łowiectwem. Wśród gości wydarzenia znajdą się różne grupy wokalne, a wśród nich Męski Chór Holenderskiego Lotnictwa (Dutch Airforce Men’s Choir). Serdecznie zapraszamy do udziału również muzyków i myśliwych z Polski.
   
  Zamierzamy zwrócić szczególną uwagę na młodszych uczestników, gdyż na nich spoczywa obowiązek kontynuowania tradycji, a następnie przekazania jej kolejnym pokoleniom. Polowania zyskują na popularności i mamy nadzieję, że pomożemy w zapoznaniu się z bogatymi tradycjami łowieckimi szerszej grupie odbiorców. Pragniemy pokazać ich różnorodność, więc docenilibyśmy udział w festiwalu osób reprezentujących wszystkie europejskie odmiany łowiectwa.
   
  Informacje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu można znaleźć TUTAJ.
   
  Organizatorzy, Fot. Maik Pergens, Brandenburski Związek Łowiecki

 • Kolejny nabór wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej

  Realizacja finansowanego ze środków NFOŚiGW programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” została zaplanowana na lata 2015–2023. W obecnym rozdaniu (wnioski są przyjmowane od 11 czerwca do 21 grudnia br.) na wsparcie działań z zakresu wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontów i rozbudowy centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju – z uwzględnieniem m.in. dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (III nabór – szczegóły TUTAJ) – przeznaczono 15 mln zł dotacji oraz 0,83 mln zł pożyczek na uzupełnienie wkładu własnego inwestycji.

   
  Na przedsięwzięcia z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i internetu mające kształtować postawy społeczeństwa, na aktywizację dla zrównoważonego rozwoju (tu zalicza się m.in. warsztaty, konkursy i imprezy edukacyjne), kształcenie i wymianę wiedzy, a także wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (z wyłączeniem konferencji i studiów podyplomowych, finansowanych w odrębnym naborze) przewidziano natomiast 30 mln zł dotacji i kolejne 1,5 mln zł pożyczek (IV nabór – szczegóły TUTAJ). Planowane w ramach obu naborów działania powinny uzyskać wcześniejszą rekomendację ministra środowiska (szczegóły TUTAJ). Z uwagi na to, że odgrywają one szczególną rolę w realizacji polityki resortu, dofinansowanie wyniesie do 95% kosztów kwalifikowanych. Minimalna wnioskowana kwota dotacji musi wynieść 100 tys. zł (z wyjątkiem konferencji i wydawnictw prasowych), pożyczki natomiast – 50 tys. zł.
   
  Beneficjentami tych środków mogą być zarejestrowane w Polsce osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym krajowe prawo przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz państwowe bądź samorządowe jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. W ten katalog wpisują się m.in. koła łowieckie.
   
  O wsparciu finansowym na zrealizowanie autorskich projektów edukacyjnych przez koła łowieckie „Głuszec” w Tarnobrzegu, „Leśnik” w Tarnobrzegu oraz „Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem pisaliśmy TUTAJ. Wprawdzie kwota w wysokości 100 tys. zł pochodziła wówczas z puli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jednak myśliwi dowiedli, że w realizowanych przez siebie projektach dydaktycznych również mogą korzystać z zewnętrznych środków.
   
  Red., Fot. ADP (Sadzenie lasu z myśliwymi w ramach akcji "O przyszłość dbamy, więc przyrodzie pomagamy" zorganizowane w 2017 r. przez KŁ "Literatów Polskich" w Warszawie wespół z ZO PZŁ w Koninie oraz Nadleśnictwem Koło)