strona główna

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń z dnia 01.03.2017

 • Co dalej z łowiectwem w Polsce? 2. sesja Wszechnicy Łowieckiej

  2. sesja Wszechnicy Łowieckiej odbędzie się już 1 marca br. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym k. Warszawy. Tym razem organizatorzy podejmą próbę odpowiedzi na współcześnie bardzo nurtujące pytanie: „Co dalej z łowiectwem w Polsce?”. Tematyka seminarium ma oscylować wokół aktualnie drażliwej kwestii problemów występujących na styku łowiectwa z rolnictwem. Na spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia szkód powodowanych przez zwierzynę (w ostatnim czasie wywołujących najwięcej konfliktów) i proponowanych w tym zakresie zmian prawnych, a także konsekwencji afrykańskiego pomoru świń oraz roli myśliwych w zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tej choroby.

   
  Jako przykład szkodliwej ingerencji polityki w zarządzanie populacjami dzikich zwierząt pojawi się wątek ubiegłorocznej jesiennej inwentaryzacji dzików. Ponadto uczestnicy zidentyfikują najistotniejsze zagrożenia dla łowiectwa w naszym kraju.

  W roli prelegentów wystąpią: prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, prezes Towarzystwa Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód Michał Wójcik, kierownik Samodzielnego Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie dr inż. Paweł Nasiadka, kierownik Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Zygmunt Pejsak oraz kierownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (i przewodniczący komitetu organizacyjnego Wszechnicy) prof. Henryk Okarma.
   
  Przypomnijmy, że Wszechnica Łowiecka to pomysł na to, aby stworzyć regularne forum przekazywania najnowszej wiedzy, wymiany informacji i nieskrępowanej dyskusji dla wszystkich zainteresowanych najszerzej rozumianym łowiectwem. To również szansa na polepszenie jakości dyskursu i zmianę postrzegania łowiectwa przez społeczeństwo oraz przezwyciężenie bierności czy wręcz nadmiernej uległości środowisk związanych z łowiectwem w czasach, gdy ta aktywność jest tak ostro atakowana w Europie.
   
  W skład komitetu organizacyjnego wchodzą przedstawiciele kilku ośrodków naukowych zajmujących się badaniami z zakresu łowiectwa: dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Zbigniew Borowski, prof. nadzw. (Instytut Badawczy Leśnictwa), dr hab. Robert Kamieniarz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz wspomniany wyżej prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN), a z ramienia Lasów Państwowych, odpowiadających za planowanie łowieckie – dr inż. Bogdan Balik. Patronat prasowy nad Wszechnicą Łowiecką sprawują oraz dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu „Las Polski”.
   
  Założenia i wnioski z 1. sesji Wszechnicy Łowieckiej pt. „Ocena liczebności zwierzyny – skąd przychodzimy, dokąd idziemy?”, która odbyła się w czerwcu 2016 r., można znaleźć na witrynie wszechnicalowiecka.ibles.pl (TUTAJ). Spotkanie relacjonowaliśmy również w nr 8/2016 (artykuł można pobrać TUTAJ).
   
  Więcej informacji nt. zgłoszeń oraz kosztów uczestnictwa w wydarzeniu również na wszechnicalowiecka.ibles.pl.
   
  Red.
   
   
  Referaty przewodnie 2. sesji Wszechnicy Łowieckiej (1 marca 2017 r., godz. 10.00–15.00):

  1. Mgr inż. Wiktor Szmulewicz (Krajowa Rada Izb Rolniczych) – „Najważniejsze problemy na styku rolnictwa i łowiectwa”;

  2. Mgr inż. Michał Wójcik (Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód) – „Zmiany w prawie łowieckim dotyczące szkód łowieckich – konsekwencje dla Skarbu Państwa, rolników i myśliwych”;

  3. Dr inż. Paweł Nasiadka (Wydział Leśny SGGW w Warszawie) – „Ocena liczebności dzików w październiku 2016 r. – jak polityka wpływa na łowiectwo i rolnictwo?”;

  4. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) – „Afrykański pomór świń – czy myśliwi mogą pomóc w rozwiązaniu problemu?”;

  5. Prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie) – „Najistotniejsze zagrożenia dla łowiectwa w Polsce”.