Pomóżmy zwierzynie drobnej. Konkurs dla kół łowieckich

Dział:
Numer: Brać Łowiecka 5/2011, strona 7