O wilku na międzynarodowym sympozjum w Niemczech


W Halberstadt w Niemczech między 25 a 28 kwietnia br. odbyło się międzynarodowe sympozjum na temat wilka pt. „The Wolf in Europe – Utopia and Reality”. Organizatorem było Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung (Towarzystwo Badań nad Przyrodą i Łowiectwem) we współpracy z Uniwersytetem w Zagrzebiu oraz krajowymi związkami łowieckimi: Saksonia-Anhalt, Saksonia i Bawaria. Referaty przedstawili reprezentanci USA, Kanady i niemal wszystkich krajów europejskich, w których występują wilki. Niestety, zabrakło prelegentów z Polski oraz z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Jakie zagadnienia poruszano w prezentowanych materiałach oraz w trakcie burzliwych dyskusji po kolejnych wystąpieniach?
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 7/2019, strona 48

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF