Czyżby requiem dla cietrzewia? (III)


Coraz lepiej znamy biologię i ekologię cietrzewi, kilka ośrodków opanowało hodowlę tych ptaków w wolierach, a tymczasem trudno odbudować ich populacje. Często problemem jest bowiem człowiek z jego mentalnością. Chciałby ocalić cietrzewia, ale zarazem utrzymać nieograniczone prawo wstępu do jego ostoi, mieć w tych samych miejscach kuraki leśne oraz liczne populacje jeleni i dzików, a halizny i podmokłe ostępy zachować tylko w rezerwatach i parkach narodowych.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 11/2018, strona 52

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF