Wielkie nadzieje w Himalajach (I)


Niejeden myśliwy wymarzył sobie polowanie w jakimś odległym regionie. Czasem jednak na miejscu żałuje, że podjął się takiego wyzwania. W niebezpiecznych Himalajach doskwiera zwłaszcza choroba wysokościowa, która nieco psuje łowieckie szyki. Ale trudy takiej wyprawy wynagradza zdobyte dużym wysiłkiem zwierzę.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 11/2018, strona 44

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF