Wypunktowana etyka łowiecka


O poprawę wizerunku myśliwych w społeczeństwie musimy zadbać sami. Niestety, jest stosunkowo niedużo profesjonalnych opracowań dotyczących tego zagadnienia wydanych w języku polskim. Przedstawiam wybrane fragmenty książki „Úvod do myslivosti – historie, zvyky, tradice” („Wprowadzenie do myślistwa – historia, zwyczaje, tradycje”), która ukazała się w Pradze w 2014 r. pod redakcją Vlastimila Harta. Znajduje się w niej m.in. rozdział omawiający niepisane myśliwskie prawidła.
Numer: Brać Łowiecka 6/2018, strona 42

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF