Zagadka historyczna


W rozmowach z kolegami kilka razy zetknąłem się z poglądem, że Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem (dalej Rozporządzenie) posłużyło za wzór dla niemieckiej ustawy łowieckiej z 1934 r. Ponieważ ostatnio interesowałem się historią prawa łowieckiego, postanowiłem zbadać związki między tymi aktami prawnymi i ustalić, jaki był wpływ Rozporządzenia na niemiecką ustawę.
Numer: Brać Łowiecka 6/2018, strona 40

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF