Co okrywa zwierzęta?


Przełom wiosny i lata to u wielu gatunków ssaków oraz ptaków czas wymiany okrywy włosowej bądź upierzenia. Zwierzęta dostosowują się tym samym do sezonowych warunków atmosferycznych i do otaczającej szaty roślinnej, aby skuteczniej zamaskować się w miejscu bytowania. Niejednokrotnie zmiana barw na ciele ssaka lub ptaka ma także znaczenie w procesie rozrodu i wychowu potomstwa.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 4/2018, strona 64

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF