Jubileusze i inne uroczystości

Siedem dekad KŁ „Cyranka” w Trzcińsku-Zdroju Damian Spieczyński
Dział: LUDZIE
Numer: Brać Łowiecka 1/2018, strona 21