Najciekawsze parostki sezonu 2017/2018 wybrane!

Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 1/2018, strona 10