Brać Łowiecka 3/2017

Lubelszczyzna rekordami słynąca

Obecnie nie ma drugiego makroregionu w Polsce, z którego pochodziłyby trzy aktualne rekordy i dwa wicerekordy. Jedynym takim obszarem jest Lubelszczyzna – może się ona poszczycić najlepszymi trofeami w skali kraju. Ostatnio doszedł do nich wicerekord w byku jelenia.

Autorzy

Miejsce publikacji

Działy tematyczne

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF