Lubelszczyzna rekordami słynąca


Obecnie nie ma drugiego makroregionu w Polsce, z którego pochodziłyby trzy aktualne rekordy i dwa wicerekordy. Jedynym takim obszarem jest Lubelszczyzna – może się ona poszczycić najlepszymi trofeami w skali kraju. Ostatnio doszedł do nich wicerekord w byku jelenia.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 3/2017, strona 34

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF