Noszenie broni w świetle nowych przepisów

Zapis dotyczący noszenia broni wprowadzony w nowym rozporządzeniu w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji pociąga za sobą istotne skutki dla myśliwych.
Numer: Brać Łowiecka 11/2014, strona 80

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF